V současnosti škola hledá adekvátní prostory a pedagogy. „Projekt je akreditován u ministerstva školství, funkci ředitele se nám podařilo obsadit zakladatelkou jenské pedagogiky u nás, paní Evou Píšovou. Pokud se nám podaří najít vhodné učitele, otevřeli bychom první třídu již letošní školní rok, tj. od září 2016. V opačném případě projekt o rok posuneme,” vysvětlil statutární zástupce organizace Prostor plus Petr Steklý.

Maximálně dvacet žáků a školné

První schůzka s rodiči se konala 21. ledna, finální informace o otevření školy mají být známy 1. května. Podle vedoucí projektového oddělení Zuzany Jarošové chce škola přijmout maximálně dvacet žáků, financování výuky je kombinací veřejných zdrojů a školného, které by podle Jarošové mělo činit tři až čtyři tisíce korun měsíčně.

Jenský plán je alternativní pedagogický směr založený německým profesorem Peterem Petersenem po první světové válce v Jeně. Jenská škola je chápána jako společenství s rodinnou atmosférou, přirozené a podnětné prostředí pro svobodný rozvoj. Vzhled učeben se blíží vzhledu dětského pokoje, hodnocení je slovní.

Příliš samostatnosti, nebo příprava na reálný život?

Děti jsou v tzv. kmenových skupinách spojujících vždy dva až tři ročníky. Dnes jsou jenské školy především v Nizozemsku, dále v Německu a Belgii.

Jenský plán je kritizován především kvůli nemožnosti absolutní kontroly nad žáky, kteří pracují s vysokou měrou samostatnosti a přitom dochází ve skupinkách k hluku a tak nedostatku tradičně pojímané kázně.

Na druhé straně jsou názory, že pedagogika jenského plánu připravuje žáky na skutečný život.

V ČR aktuálně žádná Jenská škola není, od září by měla být otevřena v Hradci Králové.