Novela vládního nařízení k Zákoníku práce vyřeší zásadní problémy, které přinesla novela zákona o veřejném zdraví. Ta nezletilým žákům zakazuje pracovat s většinou chemikálií nebo kahany, které se používají při cvičeních v laboratořích.

Žáci chemických i dalších oborů se tak od začátku ledna nemohli prakticky připravovat na své budoucí povolání.

Zákaz pobytu na určitých pracovištích

Předseda unie CZESHA Jiří Zajíček upozornil, že zdravotnická vyhláška výrazně zpřísnila také pravidla pro styk mladistvých zaměstnanců, a tím i žáků při praktickém vyučování, s prachem z tvrdých dřev, který je karcinogenní.

„To znamená, že například studenti oborů truhlář, čalouník či třeba mechanik hudebních nástrojů, nejenom, že nemohou získávat jakékoliv praktické pracovní návyky na těchto dřevech, ale vůbec se nebudou moci pohybovat na pracovištích, na kterých se s těmito dřevy pracuje,” uvedl Zajíček.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý varuje, že by to mohlo ohrozit žádanou spolupráci škol a podniků.

„Není správné, aby zodpovědnost spadla na firmy, kterým by nezbylo, než svá pracoviště za nemalých technických a finančních nákladů přizpůsobit pro účely výkonu praktického vyučování nezletilých žáků středních škol,” dodal.

Sněmovna se ke školskému zákonu vrátí v únoru

Novela vládního nařízení byla rychlým řešením komplikací, s nimiž se školy potýkají. V zájmu jejího rychlého schválení ministerstvo zkrátilo a zúžilo připomínkové řízení. Na poslední chvíli byly do návrhu doplněny mezi látky hořlaviny, s nimiž mohou žáci pracovat.

Po tomto nouzovém kroku by mělo následovat definitivní vyřešení této problematiky v novele školského zákona, kterou nyní projednává Sněmovna.

„Ministerstvo hodlá podpořit pozměňovací návrh, který ke školskému zákonu vznesl pan poslanec Petr Kořenek, který bude upravovat způsob nakládání s chemickými látkami přímo v zákoně,” řekla náměstkyně Ivana Prudíková.

Podle tohoto návrhu by ministerstvo školství mělo vydat vyhlášku obsahující seznam látek, s nimiž mohou žáci při praktickém vyučování pracovat. „Tato vyhláška by měla projít řádným připomínkovým řízením po schválení novely školského zákona,” doplnila náměstkyně.

Sněmovní školský výbor se bude návrhem novely školského zákona i pozměňovacími návrhy znovu zabývat v únoru.