Potravinovou pomoc dětem financuje ministerstvo z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci, v němž je k dispozici zhruba 750 miliónů korun. Na školní obědy počítá výzva s částkou 26,817 miliónu korun. Kraje mají možnost o dotace požádat do konce ledna.

Cílem projektu je zajistit dětem v mateřských a základních školách a také dětem na nižším stupni víceletých gymnázií pravidelnou stravu ve školních jídelnách. Liberecký kraj na přípravě výzvy s ministerstvem spolupracoval.

Peníze půjdou přímo školám

Pomoc by měla směřovat dětem, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky hmotné nouze. Z operačního programu potravinové a materiální pomoci by mohly dostávat bezplatnou pomoc ve formě úhrady obědů.

Příjemci dotace budou kraje, obce nebo příspěvkové organizace ministerstva práce, které budou úzce spolupracovat se školami v regionu. „Peníze půjdou na základě doporučení úřadu práce přímo školám na obědy pro konkrétní děti na celé pololetí. Do září je pak musí vyúčtovat,” vysvětlila Losová.

Liberecký kraj se problémem obědů pro děti z chudých rodin nezabývá poprvé. Už loni věnoval 190 tisíc korun nadaci Women for Women, která v minulém školním roce financovala jen v Libereckém kraji obědy pro 150 dětí z osmi škol, na něž rozdělila 450 tisíc korun.

„Už loni, když se vedla debata o podpoře projektu Women for Women, jsme říkali, že budeme hledat nějaké systémové řešení. Tím se rozhodně nezříkáme podpory z nadace, protože to je doplnění těch peněz,” doplnil hejtman Martin Půta (STAN).