Na přítomnost černé díry podle informací NASA ukazuje zářivý střed galaxie. Hvězdy a jiné objekty, které jsou blízko středu galaxie, kvůli gravitaci černé díry zdánlivě rychle rotují a tvoří oblast se silným zářením. Podobným způsobem byla objevena černá díra ve středu naší galaxie – Mléčné dráhy – zvaná Sagittarius A.

Vědci předpokládají, že hmotnost objektu v objevené galaxii je statisíckrát větší než hmotnost Slunce. A galaxie není jen supervelká, ale i superhladová. Vědci si v roce 2013 při pozorování jiných objektů všimli náhlého záblesku ze středu galaxie.

„Hnědý trpaslík (nebo velká planeta) se prostě zatoulal příliš blízko a byl pohlcen,” uvedla NASA.

Černá díra je velmi hmotný objekt, který svou gravitací pohlcuje vše kolem sebe včetně světla. Proto samotná díra není pozorovatelná. Nachází se v centrech galaxií nebo ve velkých hvězdokupách.