Děti v dotaznících vyplňovaly otázky týkající se také jejich kroužků, znalostí cizích řečí, reakcí na nespravedlnost nebo představ o ideálním rodinném výletě.

„Účast byla dobrovolná. Ze statistického hlediska tedy nelze výsledky zobecňovat na celou populaci,” vysvětlil Tomáš Chrámecký z ČSÚ.

Z výzkumu vyplynulo, že neoblíbenějšími školními předměty jsou tělocvik (27,6 procenta) a angličtina (10,3 procenta). Podle učitele tělocviku jedné ze zúčastněných škol Marka Zikla ale může za oblíbeností tělocviku být i to, že na děti neklade takové nároky jako ostatní předměty.

Oblíbenost matematiky klesá s věkem

„Děti začínají mít v oblibě i takové předměty, jako je matematika a informatika. Potvrdilo se pravidlo, že velký vliv na vývoj a formování dětí mají dobří učitelé,” uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Jako důvod oblíbenosti předmětu uvedlo dobrého učitele 40,9 procenta dětí. S věkem dětí pak oblíbenost matematiky a informatiky mírně klesá.

Mezi nejčastěji uvedenými povoláními, o kterých děti uvažují, je zvěrolékař (968x), učitel (788x), kuchař nebo číšník (529x), policista (495x) nebo doktor (489x). Objevil se i multimiliardář (9x), prezident (17x) nebo youtuber, tedy člověk, který se živí nahráváním videí na server YouTube (97x).

Podle Chrámeckého 54,2 procenta dětí ví, čím by se chtěly živit. Tato jistota ale s přibývajícím věkem klesá.

„Ptali jsme se i na to, kdy děti dostaly svůj první mobilní telefon. Šestašedesát procent z nich se přihlásilo k tomu, že ještě na prvním stupni, 22 procent dokonce ještě před zahájením školní docházky, devět procent žáků až po absolvování páté třídy. Pouze tři procenta dětí mobil nemají,” uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Z odpovědí dále vyplynulo, že polovina chlapců chodí na nějaký sportovní kroužek, stejně jako třetina dívek. Další třetina navštěvuje umělecký kroužek, chlapců ale jen necelých devět procent.

Starší děti si více nechávají problémy pro sebe

Když se vyskytne problém, děti se nejčastěji obracejí na rodiče (56,8 procenta) či kamarády (23,6 procenta). Mladší častěji hledají pomoc u učitele, starší si nechávají problémy pro sebe.

Rozdílné pohledy mají děti i na ideální rodinný víkend. Výlet je nejlepší varianta pro téměř polovinu desetiletých, pro patnáctileté je to ideál u třetiny.

Do letošního minisčítání se zapojilo 29 628 dětí ze 4. až 9. tříd z 614 škol z celé České republiky. Nejvíc žáků se zapojilo z Pardubického a Středočeského kraje, nejčastěji jim bylo 11 až 14 let. Kompletní výsledky sčítání jsou na webu miniscitani.cz.

Účelem projektu je zvyšování statistické gramotnosti dětí. Jeho první ročník byl v roce 2010 součástí celostátního sčítání lidu.