Pro ocenění si Sedláčková jede na světový summit, který se uskuteční v Dublinu od úterý do pátku. „Do soutěže jsem zaslala svou bakalářskou práci, v níž se věnuji fungování proteinu RECQ4 v opravách a replikaci DNA,” uvedla studentka.

DNA není jen klasická dvoušroubovice složená ze dvou řetězců, ale může nabývat různé složitější tvary podobné bublině či kříži. Právě tam se bílkovina váže mnohem častěji než na jiná místa v DNA. Podobné složité struktury DNA ale nejsou v organismu žádoucí, protože mohou vést ke genomové nestabilitě a následně až k rakovinnému bujení. Mladá biochemička proto dál zkoumá, proč se RECQ4 protein váže právě na tato místa a jaké jsou jeho další funkce.

Práce Hany Sedláčkové uspěla ve velké konkurenci. „Překvapilo mě, že v užším výběru prací se ta moje ocitla vedle výzkumů studentů z univerzit, jako je Harvard, Yale nebo Karolinska Institutet,” uvedla Sedláčková.

V konkurenci 27 vybraných prací v kategorii věd o živé přírodě nakonec porota vyhodnotila jako nejlepší tu, kterou napsala právě Sedláčková.

The Undergraduate Awards je největší světový akademický program udělující ocenění za vynikající výzkum a práce v 25 kategoriích. Letos se do celé soutěže přihlásilo 5117 studentů z 255 univerzit ze 39 zemí.