Návrh na to, aby se policejní akademie stala součástí ministerstva vnitra, se objevil při projednávání zákona ve Sněmovně z iniciativy poslance KDU-ČSL Jiřího Miholy.

Na jednání školského výboru 15. října se dostal do komplexního pozměňovacího návrhu, který na základě různých poslaneckých úprav zpracovalo ministerstvo školství.

Ne všichni spadají pod ministerstvo

Je odůvodňován sjednocením právního postavení státních vysokých škol, Univerzita obrany je totiž součástí ministerstva obrany. Člen legislativní komise RVŠ Marek Hodulík v pátek upozornil na to, že postavení policejní akademie je odlišné. Tato škola je na rozdíl od vojenské VŠ multiresortní a jsou tam vzděláváni i příslušníci organizací, které nespadají pod ministerstvo vnitra.

Jde o příslušníky Vězeňské služby, která patří pod ministerstvo spravedlnosti, Celní správy, spadající do gesce ministerstva financí, nebo Bezpečnostní informační službyGenerální inspekce bezpečnostních sborů, které patří přímo pod vládu. Navíc na policejní akademii studuje také řada civilistů.

Hodulík připomněl, že panuje silná obava o zachování akademických svobod i apolitičnosti této vysoké školy. „Mohl by být daleko větší tlak na to, jak budou policisté vzděláváni,“ uvedl. Připomněl, že absolventi policejní vysoké školy mohou vyšetřovat i politiky, takže je jejich nezávislost žádoucí.

Pokud by policejní akademie patřila pod ministerstvo vnitra, rozhodoval by tento úřad také o personálních záležitostech a hospodařil by s jejím majetkem. Jde především o rozsáhlý areál v Praze 4.

Spory s Chovancem

Při projednávání návrhu ve školském výboru se tento bod dostal do pozměňovacího návrhu, i když k němu nikdo neměl kladné stanovisko. Rada vysokých škol přednesla svůj negativní postoj a neutrální stanovisko měly i Česká konference rektorů, ministerstvo školství jako předkladatel i ministerstvo vnitra, kterého se změna přímo dotýká.

Vedení policejní akademie mělo letos s ministerstvem vnitra vleklé spory. Škola se kvůli údajným nestandardním krokům ze strany ministerstva, které se prý snaží zdiskreditovat její vedení, obávala o svoji budoucnost.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) ale opakovaně ujišťoval, že úřad nechce školu zprivatizovat ani jí škodit. Hodlal prý jen prověřit její hospodaření.

Peníze pro vysoké školy

Rada VŠ zároveň žádá od politické reprezentace konkrétní řešení hrozby snižování rozpočtu pro vysoké školy.

Ujišťování a sliby ministerstva školství, že rozpočet bude dorovnán na letošní úroveň, ji neuspokojují.