„Jestliže jsme za celý uplynulý rok podpořili takřka 2100 dětí ze 458 základních škol po celé České republice, letos čekáme minimálně podporu pro tři tisíce,” prohlásila Ivana Tykač.

Projekt Obědy pro děti vstoupil do třetího roku své existence. Společně s manželi Tykačovými, zakladateli obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, pomáhající především matkám samoživitelkám, se na finanční podpoře podílejí jak drobní dárci, tak velké společnosti.

Ministryně a dětský kolektiv

Kromě podpory Svazu měst a obcí ČR získal i záštitu ministryně školství Kateřiny Valachové. Potřebné děti vytipovávají samotné školy, které po dohodě s rodiči žádají o úhradu obědů. Ta je díky transparentnímu účtu vyplacena škole nebo školní jídelně.

Ministryně se navíc s iniciátorkou projektu shodují na tom, že obědy ve školní jídelně jsou nedílnou součástí školní docházky. Podporují tak další začleňování dětí do kolektivu.

Pro děti z chudých poměrů, což může být samo o sobě sociálním handicapem, by nechození na obědy bylo dalším znevýhodněním. Trávily by totiž další čas mimo kolektiv.