Text, který přeložil profesor Barrie Wilson ve spolupráci s kanadským filmařem Simchou Jacobovicim, ale nemluví přímo o manželství Ježíše s Maří Magdalénou. Vystupuje v něm biblický Josef a jeho žena Asenet.

Wilson a Jacobovici jsou nicméně po šesti letech zkoumání přesvědčeni, že to je jen krycí kód, který měl chránit nepohodlný text před zničením.

Josef jako symbol

Analytici argumentují tím, že příběh ve „ztraceném evangeliu“ se velmi liší od Josefova příběhu, jak jej zachycuje bible.

V syrském rukopise je Josef označován – na rozdíl od bible – za syna Božího. Tak je v bibli označován jen Ježíš.

Wilson a Jacobovici také připomínají, že v syrském prostředí býval Josef často používán jako symbol Ježíše. Rukopis o 29 kapitolách je podle nich opisem textu z 1. století, kdy vznikala dodnes uznávaná evangelia sv. Marka, Matouše, Lukáše a Jana. Je k němu připojen dopis z 6. století, jehož autorem je překladatel textu z řečtiny do syrštiny.

Uvádí, že dokument má „vnitřní význam“ týkající se „našeho Pána, našeho Boha, Slova“.

Rukopis známý pod názvem Církevní historie od Zachariáše Rétora koupilo v roce 1847 Britské muzeum od antikváře, který ho prý získal z egyptského kláštera sv. Makaria. Posledních dvacet let ležel text v Britské knihovně.

Může se Vám hodit na službě Zboží.cz: