Ardovská jeskyně ve Slovenském krasu není veřejnosti přístupna. Výskyt vzácného druhu pavoukovce se na tomto místě potvrdil přibližně před patnácti lety. Nyní vědci zjistili, že tento druh pavoukovců se živí sinicemi. Doposud však byli považováni za dravé živočichy.

„Štírenky žijí běžně v půdách tropických lesů. V Evropě se vyskytuje 28 druhů, 80 procent z nich však výlučně v jeskyních. V jeskyních na našem území se vyskytuje pouze jeden druh Eukoenenia spelaea, který je velmi vzácný,“ řekl Ľubomír Kováč, vedoucí katedry zoologie Ústavu biologických a ekologických věd Přírodovědecké fakulty UPJŠ.

Štírenky objevili pracovníci Přírodovědní fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košicích.

Štírenky objevili pracovníci Přírodovědecké fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košicích.

FOTO: Ľubomír Kováč a Peter Ľuptáčik

Štírenky patří mezi nejstarší zástupce pavoukovců, kteří jsou na Zemi přibližně 300 miliónů let. „Měli jsme velké štěstí, že jsme začali s průzkumem právě v Ardovské jeskyni v blízkosti Domice, kde se tito živočichové vyskytují v hojnějším počtu v sedimentu bohatém na organickou složku,“ dodal Kováč.

Tito drobní živočichové na Slovensku běžně nežijí. Z tohoto hlediska je Ardovská jeskyně něčím specifická, vědci se nyní snaží zjistit čím.

Vědci objevili pomocí konfokálních mikroskopů v trávicím traktu pavouka přítomnost sinic.

Vědci objevili pomocí konfokálních mikroskopů v trávicím traktu pavouka přítomnost sinic.

FOTO: Ľubomír Kováč a Peter Ľuptáčik

„Předpokládalo se, že štírenky jsou dravými živočichy jako většina pavoukovců. Při bližším pozorování jsme zjistili, že jejich ústní ústrojí není hryzavé, ale plní spíše funkci jakýchsi hřebínků. Díky nim sbírají potravu z povrchu drobných částeček sedimentu. Tato skutečnost zaujala také profesora Jaroslava Smrže z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který je specialistou na analýzy trávicího traktu půdních živočichů,“ uvedl Kováč.

Společně se dopátrali překvapivého výsledku. „Pomocí jednoho z nejmodernějších konfokálních mikroskopů se nám podařilo zjistit přítomnost sinic v trávicím traktu těchto pavoukovců. Není samozřejmě vyloučeno, že štírenky kombinují vícero druhů potravy, ale přítomnost sinic v jejich těle je velmi překvapivá,“ dodal Kováč.

Sběr fauny ve slovenské Ardovské jeskyni

Sběr fauny ve slovenské Ardovské jeskyni

FOTO: Ľubomír Kováč a Peter Ľuptáčik

Přítomnosti sinic v jídelníčku štírenek nechtěla věřit ani odbornice na sinice z Českých Budějovic Alena Lukešová. Sinice totiž patří mezi tzv. autotrofní organismy, které ke své existenci potřebují denní světlo. Vysvětlením jejich přítomnosti v jeskynních sedimentech i ve větší vzdálenosti od vchodu je jejich splavování prosakujícími nebo ponornými vodami z povrchu.

„Jeskynní pavoukovci podle všeho vyhledávají sinice v půdním sedimentu a živí se jimi, přičemž naše tvrzení se zakládá zatím pouze na anatomickém pozorování obsahu trávicího traktu. Chceme ho však podpořit analýzou DNA obsahu trávicího traktu, což je však složitý proces,“ dodal Kováč.

Štírenky (Palpigradi)
Drobní, slepí a bílí živočichové s podlouhlým tělem dlouhým 1,5 až 2 milimetry
Na území Slovenska se vyskytuje pouze jeden druh Eukoenenia spelaea
Kladou 1-2 vajíčka, ale není známý způsob jejich rozmnožování