Když účinek hormonu experimentátoři zablokovali, dostali hlodavci abstinenční třes.

Endorfiny, označované jako hormony štěstí, se vážou na opioidní receptory, čímž snižují vnímání bolesti. Geneticky modifikované myši bez endorfinů sice po přerušení opalovací kúry abstinenční stres neprojevovaly, zato byly citlivější na bolest.

„Je překvapivé, že jsme geneticky naprogramováni, abychom byli závislí na něčem tak nebezpečném, jako je UV záření, které je nejspíš nejrozšířenějším karcinogenem na světě,“ řekl Fisher.

Sluneční záření je ale základním zdrojem vitaminu D, potřebného k tvorbě kostí a posilujícího imunitní systém.