„Donutila nás k tomu ekonomická situace. Ze současných 11 kateder zachováme pět, budeme je různě spojovat a slučovat,“ sdělil Právu děkan této fakulty SU Pavel Tuleja. Dodal, že na konci dubna bude rozhodnuto, kolik a kdo přesně bude muset školu opustit.

„Nemám z toho žádnou radost, ale někde ty peníze prostě musíme ušetřit. Počítáme s tím, že budeme muset propustit kolem 20 lidí, přičemž patnáct z nich by měli být akademičtí pracovníci,“ upřesnil děkan s tím, že letos tak škola přijme o sedm procent méně uchazečů na bakalářské obory a o pět procent méně na magisterské.

Vloni již přitom tato fakulta přijala o 10 procent méně zájemců. Podle děkana Tuleje si škola dává za cíl díky celkové restrukturalizaci zkvalitnit výuku na obchodně podnikatelské fakultě. O to vlastně snižováním dotací univerzitám usiluje i ministerstvo školství. „V budoucnu plánujeme i zrušit některé předměty a omezit počet oborů, také pracujeme na tom, že místo čtyř budov bude fakulta využívat jen dvě. Čistou ztrátu z těch dvou budov máme 2,5 miliónu korun. Nyní to analyzujeme, budovy jsme totiž dostaly darem od města Karviné. Návrh předložíme pak vedení naší univerzity,“ plánuje Tuleja.

Univerzity mají obavy z dalšího snižování financí

Vedení fakulty si klade za cíl hlavně to, aby se změny v co nejmenší míře dotkly současných studentů. „Proto jsme si reorganizaci naplánovali na prázdniny. Studenti před létem odejdou a vrátí se v září, kdy už fakulta bude mít jen 5 kateder,“ dodal děkan.

Finanční problémy má také Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TU). „Je to dáno nízkým koeficientem ekonomické náročnosti 1,0. Technické obory ho mají vyšší. Nicméně u nás se nejedná o neřešitelný problém, protože celkový univerzitní rozpočet byl díky narůstající vědě a výzkumu vyšší než vloni. Vlastně poprvé přestal klesat,“ upozornila mluvčí VŠB-TU Klára Janoušková. Škola však úsporná opatření dělala v minulých letech. „V roce 2010 a 2011 jsme byli nuceni propustit 150 akademických pracovníků, teď propouštění nechystáme,“ doplnila mluvčí.

„Pokud bude nadále trend snižování počtu financovaných studentů v Česku pokračovat, budeme nuceni omezovat spektrum studijních oborů a omezovat obory s malým počtem studentů. Nyní ještě ale nepřistupujeme k rušení pracovišť,“ uvedl zase rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. Také této univerzitě pomáhají finance získané z výzkumu a vědy.

Všechny univerzity se však obávají dalších roků, kdy by měly od státu dostat ještě méně financí. Vysoké školy trpí i tím, že se neustále snižuje demografická křivka, a většina mladých chce mít vysokoškolský diplom. Školy jsou rozhodnuté dát přednost kvalitě před kvantitou za každou cenu.