Za videem stojí trojice Will Parr, Peder Norberg a Mark Swinbank z katedry fyziky na univerzitě v britském Durhamu.

K vytvoření animace použili data z projektu Galaxy And Mass Assembly a snímky galaxií z programu Sloan Digital Sky Survey.

Ze získaných dat pak virtuálně znázornili člověku známý vesmír. Animace ukazuje přesné pozice galaxií, a to i ve správném měřítku. Jejich snímky byly pouze zvětšeny, aby se dosáhlo větší zřetelnosti.

Projektu pomohl program na podporu výuky fyziky Ogden Trust, Science & Technology Facilities Council a britská Královská společnost.