Výzkumníci vysledovali vývoj klimatu v daném regionu z analýzy letokruhů starých stromů. Na základě toho pak dospěli k částečnému vysvětlení toho, jak se Čingischánovi podařilo ovládnout velký díl světa v čele tlup kočovných nájezdníků.

Zkoumané letokruhy podle vědců ukázaly, že na počátku vzestupu říše Mongolů se ve Střední Asii do té doby normálně studené a suché klima stávalo mírnější a vlhčí. Během teplých a vlhkých let stromy více rostly, což se projevilo na širších letokruzích.

Lepší podmínky

Tráva ve stepích pravděpodobně začala díky příznivějšímu počasí vydatněji růst, což umožnilo získat dostatečné krmení pro obrovská stáda válečných koní a dalších zvířat potřebných pro dobývání rozsáhlé říše.

"Přechod z mimořádného sucha k bohaté vlhkosti právě na začátku vzestupu mongolské říše silně naznačuje, že klima hrálo určitou roli," vysvětlila podle AFP členka výzkumného týmu Amy Hesslová.

"Podnebí jistě nebylo jediným faktorem, ale vytvořilo ideální podmínky pro to, aby z chaosu povstal charizmatický vůdce, vybudoval armádu a soustředil ve svých rukou moc," dodala specialistka, podle níž je to poprvé, co byla vysledována vazba mezi změnou klimatu a rozmachem mongolské říše.