Mezinárodní program pro stav oceánů (IPSO) uvedl, že oceány čelí v současné době řadě hrozeb. Teplota vody světových moří a oceánů stoupá v důsledku klimatických změn. „Zatímco teplotní růst na pevnině se přerušil, oceány se bez ohledu na to dále oteplují,” stojí ve zprávě.

Experti v ní upozorňují, že oceány jsou také čím dál kyselejší, jak pohlcují oxid uhličitý. Větší kyselost vody má podle IPSO vliv na chování ryb. „Kvůli okyselování oceánů se setkáváme s jevy, které nikdo nepředpovídal, jako například neschopnost ryb rozpoznat náležitě své prostředí,” prohlásil Alex Rogers z Oxfordské univerzity, který iniciativu IPSO vedl.

Odborná veřejnost nechápe

Dalšími významnými problémy jsou nadměrný rybolov a znečištění. Zpráva IPSO upozorňuje na mrtvé zóny, které se v oceánech vytvářejí v důsledku splachování umělých hnojiv.

„Považujeme oceány za samozřejmost. Chrání nás před nejhoršími dopady stupňujících se klimatických změn, protože absorbují přebytečný oxid uhličitý z atmosféry,” píše se ve zprávě, „veřejnost a příslušné orgány ale převážně nechápou či záměrně ignorují vážnost situace.”

Podle IPSO je kombinace problémů, jimž oceány nyní čelí, závažnější než jednotlivé hrozby. Kupříkladu korálové útesy trpí zvýšením teplot a okyselováním oceánů a přitom je současně oslabují špatné rybolovné praktiky, znečištění, zanášení bahnem a toxické řasy.