Hinode a další satelit SDO zaznamenaly koronální výtrysk hmoty, kdy se plazma držená magnetickým polem žene po povrchu hvězdy rychlostí až 400 km/s.

SDO byl schopen zachytit ultrafialové záření, z něhož zjistil nejen výše zmíněnou rychlost vln, ale také to, že teplota masy činí až milión stupňů. Z dat se vědcům podařilo určit sílu magnetického pole v klidné části koróny.

Pozorování odhaluje, jak probíhají výtrysky a co po nich následuje. To je důležité při odhalování budoucích výtrysků, kdy Slunce vysílá do vesmíru mnoho rychle se pohybujících částic, které mohou narušovat satelitní komunikaci nebo dokonce vyřazovat z provozu elektrické sítě. Získaná data se mohou použít při predikci chování dalších výtrysků.

Nitro Slunce ohřívá korónu dírou nad póly

Hinode mapující hustotu povrchu Slunce každých 45 sekund, tak pomohl rozluštit 70 let staré tajemství, proč je koróna teplejší než povrch Slunce. Zatímco v jádru Slunce panuje teplota 15 miliónů stupňů, na povrchu činí jen pouhých 6000 °C. V koróně ale může teplota stoupnout na milión stupňů.

Michael Hahn a Daniel Wolf Savin z Kolumbijské univerzity uvedli v tomto týdnu na setkání oddělení sluneční fyziky americké Astronomické společnosti, že to souvisí s tzv. polární koronální dírou.

Magnetické silokřivky na pólech vystupují vysoko nad povrch Slunce. Tudy proudí energie z nitra Slunce do koróny a prudce ji ohřívá, zatímco okolní povrch zůstává relativně chladný.