Žádné databáze o volných místech na táborech neexistují a informace na webových stránkách jednotlivých táborů nebývají čerstvé. Pro orientaci však mohou posloužit údaje, které Právu poskytl provozovatel serveru Táboření.cz Jaroslav Syrový.

„Co situaci sleduji, tak si troufnu tvrdit, že 75 procent táborů je již obsazeno. Aktuálně evidujeme přes 10 tisíc volných míst na různých táborech,“ řekl Právu Syrový. Na jeho webu však není kompletní výčet táborů v republice, takže možností bude více. Táborů jsou v ČR stovky.

Klasika stále žije, PC tábory netáhnou

Ačkoli v době informačních technologií tráví děti stále více času přibité doma u počítačů, na táborech je chtějí mít rodiče venku, nejlépe v přírodě. Mezi nejžádanější tábory totiž stále patří klasické tábory pod stanem, kde se děti mohou utužovat v tábornických dovednostech a trampování.

Tato tradice založená za první republiky s rozvojem skautingu nemá ve světě obdoby. Dokonce i na Slovensku jsou podle Syrového rozšířenější pobyty v penziónech než ve stanu. První skautský tábor v ČR se uskutečnil v roce 1902, a mimochodem stanová podsada je také vynálezem českých skautů.

Táborů s pobytem v týpí nebo ve stanu s podsadou eviduje Syrový více než čtvrtinu, pět procent táborů má ubytování zajištěno jen stany.

Vývoj počtu dětí a táborů
  2005 2006 2007 200820092010
2011
2012
Táborů 2147 1991 2012 1973 1999 1879
 1847  1845
Turnusů 3459 3278 3151 3129 3151  2964    2839 2816
Dětí 201 807 199 769 192 823 190 762 183 441 178 822
 174 178 168 792
Zdroj: www.tabor.info

Zřejmě také kvůli silné tradici, na niž navázaly i pionýráky, si rodiče i dnes nejčastěji žádají pro své děti ověřenou klasiku. Podle statistiky Jaroslava Syrového se nejvíce rodiče zajímají o stanové tábory, a to z 18,3 procenta.

Zhruba stejně si stojí v očích rodičů tábory zážitkové či adrenalinové. Mezi nejvyhledávanější patří také tábory s koňmi (10,7 procenta), umělecké (7,7) a zahraniční (6,4). Nejméně se rodiče zajímají o tábory modelingové, počítačové a rybářské (méně než dvě procenta).

Vodáci už za 266 Kč

Klasickému kempování přeje také nízká cena. Rodiče dříve než jindy hledají levnější varianty a právě pobyt na zelené louce patří mezi ty nejdostupnější, protože základní výbavu není třeba každým rokem dokupovat a tábor si ani nevyžaduje speciální výdaje.

Nejlevnější jsou vodácké tábory, které vyjdou v průměru na 266 korun na den. Levné jsou i turistické tábory a pobyty v přírodě, jejichž cena se pohybuje kolem tří stovek na den.

Průměrně nejdražšími tábory v nabídce jsou jazykové, jejichž denní cena se šplhá k devíti stovkám. Ale záleží také na jejich pojetí. Zahraniční pobyty vyjdou podstatně dráž než tábory v ČR se zahraničními lektory. Například týden jazykového kurzu v Anglii může vyjít na 7000 Kč, týden tábora v ČR může stát jen 5000 Kč.

O něco levnější jsou tábory u moře, průměrná cena na den činí 826 korun. Problém však může být, že na ně nedosáhne česká hygiena. Kolem šesti set korun denně se pohybuje cena táborů se specifickým zaměřením, které jsou koncipovány jako workshopy a vyžadují nákladné vybavení, jako jsou filmové tábory, fotografické, hudební, ale patří mezi ně i tábory s koňmi a rybářské.

Čeho si všímat

Při výběru tábora doporučují znalci zjistit si zejména co nejvíce referencí. V prvé řadě by se rodiče měli pokusit zkontaktovat hlavního vedoucího nebo provozovatele a ptát se ho na vše, co je zajímá a co se bude na táboře dít.

Dostatek informací by měl být k dispozici na internetu, ale i z telefonního hovoru lze mnohé zjistit. O důvěryhodnosti vedoucího svědčí už jen jeho ochota ke sdělování podrobností.

Nejlepší je zvolit tábor na doporučení známých, ale to se nemusí každému poštěstit. Syrový například na svém webu spustil systém hodnocení, kde se ke každému táboru může dítě nebo rodič vyjádřit a procenty vyčíslit, jak jim vyhovovala strava, ubytování, program, vedoucí a cena.

Dalším faktorem jsou hygienické podmínky. Podle zákona musí být tábor s více než 30 dětmi nahlášen na příslušné hygienické stanici, což lze snadno ověřit.

Jednou ze zásad je také ptát se po stravě a zdravotnickém zázemí. Především by se měli lidé ptát, jakou má tábor náplň a jak přispěje k rozvoji dítěte.