„Sociální demokracie je přesvědčena, že vzhledem k sestupnému trendu v jazykové vybavenosti českých žáků je nutné výuku cizích jazyků systémově zařadit mezi hlavní priority českého školství,“ uvedl v tiskové zprávě Chládek.

Zdůraznil, že veřejné školství by mělo nabízet „maximálně kvalitní všestrannou výuku“, aby prý rodiče nemuseli doplácet za vzdělání u soukromých agentur a lektorů.

„Je nutné se proto začít seriózně bavit o posunutí povinné výuky cizích jazyků před třetí třídu základních škol s tím, že výuka musí být přiměřená věku dítěte,“ uvedl Chládek.

Podle jeho představ by se mělo ale také posilovat vzdělání pedagogů, aby výuka jazyků měla své výsledky.

„ČSSD, která dlouhodobě prosazuje povinný rok předškolního vzdělávání dostupný pro všechny děti, je proto připravena otevřít diskusi o tom, zda nezařadit výuku jazyků již do předškolních zařízení,“ navrhuje rovněž stínový ministr školství.

Na základních školách se děti z drtivé většiny učí jako první cizí jazyk angličtinu, a to od třetí třídy. Druhý cizí jazyk jako volitelný předmět mají školy nabízet na druhém stupni. Od září se ale bude vyučovat povinně, nejpozději od osmé třídy.