Například přírodovědecká fakulta nabízí jako novinku studijní obor Bioinformatika v rámci studijního programu Biochemie, a to v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu. Akreditaci pro něj získala loni v prosinci.

„Bakalářský studijní obor si klade za cíl vychovat odborníky na analýzu, zpracování a interpretaci dat získaných v biologii, biochemii a medicíně nebo dalších souvisejících odvětvích lidské činnosti. Teprve v navazujícím magisterském studiu se předpokládá užší specializace na strukturní bioinformatiku, genomiku a proteomiku,“ uvedla proděkanka fakulty Irena Smolová.

Nově budou také otevřeny navazující magisterské studijní obory Experimentální biologie a Fyziologie rostlin.

Absolventi najdou uplatnění v muzeích a galeriích, v oblasti sbírkotvorných, výstavních a obecně kulturních institucí. garantka oboru

Pedagogická fakulta otevírá dva nové studijní obory v navazujícím magisterském studiu. Prvním z nich je Muzejní a galerijní pedagogika. Jedná se o dvouoborové studium, posluchači si tedy zvolí ještě jeden obor.

„Absolventi najdou uplatnění v muzeích a galeriích, v oblasti sbírkotvorných, výstavních a obecně kulturních institucí. Měli by připravovat vzdělávací programy muzeí pro děti a mládež i vzdělávací programy pro návštěvnické skupiny,“ uvedla garantka oboru Petra Šobáňová z katedry výtvarné výchovy.

Fakulta také nově zahajuje studijní program v anglickém jazyce Special Needs Counselling. Je určen absolventům bakalářských programů z oblasti speciální pedagogiky. Během studia si posluchači mohou vybrat mezi dvěma specializacemi: raná intervence a poradenství v oblasti ortokomunikace. Na obor se lze hlásit do 15. května.

Zájem oslovit posluchače ze zahraničí má filozofická fakulta, která přichází s nabídkou prezenčního studia bakalářských i navazujících magisterských oborů akreditovaných v cizím jazyce. Jde například o English Philology, Deutsche Philologie či dvouoborové bakalářské studium v angličtině Jewish and Izraeli Studies. Fakulta připravila pro letošní rok i anglickou verzi elektronické přihlášky. Další novinkou je možnost bakalářského studia Politologie a evropských studií dvouoborově, tedy v kombinaci především se studiem jazyků, historie či filozofie.

Přihlášky do konce února

Fakulta zdravotnických věd nově otevře navazující magisterský obor Ošetřovatelská péče v interních oborech v kombinované formě studia.

Studijní oddělení nápor přihlášek teprve čekají. Uchazeči o studium mohou zasílat přihlášky nejčastěji do 28. února. Například cyrilometodějská teologická fakulta pro bakalářské studijní obory, které se realizují ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální Caritas, přijímá přihlášky pro první kolo do konce dubna a pro druhé kolo až do konce července.

Přírodovědecká fakulta předpokládá, že u oborů, jejichž kapacita nebude naplněna, vyhlásí obdobně jako v předchozích letech druhé kolo přijímacího řízení. Pravděpodobné je to u vybraných oborů studijního programu Fyzika a Chemie.

Loni se ke studiu na druhé nejstarší univerzitě v Česku, která si letos připomíná 440. výročí svého vzniku, hlásilo více než 33 000 uchazečů, ke studiu jich nastoupilo necelých 7000. Obdobná čísla univerzita očekává i v letošním roce.