S pomocí elektrod připojených k hlavě se během 20 minut trvajících seancí podařilo vědcům poskytnout úlevu od bolesti pacientům s chronickými bolestmi v obličeji nebo migrénami. S pomocí tomografie hlavy a mozku pak zmapovali celý proces, při kterém se s pomocí malého elektrického proudu vybudila produkce mu-opioidu - přirozené utišující látky, kterou tělo pacienta samo utišilo vnímání bolesti.

“Namísto podávání většího množství farmaceutických opiátů jsme přímo zacílili a aktivovali oblasti mozku, které tyto utišující prostředky ovlivňují. Díky tomu můžeme podle potřeby zesílit utišující působení a snížit potřebu podávání umělých analgetik. Zároveň tak můžeme dosáhnout odstranění nežádoucích vedlejších účinků, včetně závislosti na opiátech,” komentoval na univerzitním webu závěry vedoucí výzkumu Alexandre DaSilva.

Stimulace elektrickým proudem se používá při léčbě depresí, kdy je mozek stimulován proudem až o síle 200 až 1600 miliampérů. DaSilvova terapie však využívá k stimulaci produkce mu-opioidu jen elektrického proudu o síle dvou miliampérů.

Aplikace proudu nepřináší okamžité úplné odrušení bolesti, ale postupně ji zeslabuje - nejprve o více než třetinu. Účinky jsou však dlouhodobé.

Další výzkum se má nyní soustředit na zmapování účinků terapie při různých druzích chronických bolestí.