Rektor univerzity Josef Hynek se rozhodl ocenit hlavního autora knihy Františka Musila udělením Medaile rektora Univerzity Hradec Králové. Stane se tak při příležitosti promocí nových doktorů a docentů Filozofické fakulty a Fakulty informatiky a managementu UHK v pátek.

Publikace se setkala s velkým ohlasem u odborné i laické veřejnosti. Díky tomu byla kniha opětovně vydána a na knižních pultech opět se objevuje právně v těchto dnech.

Deset let práce

Kniha vznikla po deseti letech práce historiků a archeologů především z UHK. Mapuje dějiny celých východních Čech od pravěkých archeologických nálezů po celý středověk až do nástupu Habsburků.

Jedná se o kolektivní dílo, na němž se podíleli především odborníci Historického ústavu a Katedry archeologie Filozofické fakulty UHK, kunsthistorickou kapitolou přispěla i Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty téže univerzity.

František Musil působí na Filozofické fakultě UHK a náleží k respektovaným českým historikům středověku, kastelologům a na slovo vzatým znalcům starších českých dějin. Je autorem knih, studií a článků k problematice dějin Čech, Kladska a Slezska, zejména pak středověké kolonizace a hradní architektury.