Na rozdíl od jiných snímků naší planety byl tento pořízen jediným „stisknutím spouště“. Jiné fotografie, jaké pořizují například NASA či jiné úřady, vznikají složením vyfocených menších částí. Podrobnější fotografie pořízené jediným záběrem jsou poměrně vzácné.

Geostacionární satelit Elektro-L slouží k monitorování počasí. Je ovládán na dálku a operátoři mu mohou přikázat, aby planetu fotografoval jednou za deset minut. Jeden pixel výsledné fotografie představuje jeden kilometr skutečné délky. Barvy na snímku jsou zkreslené, protože přístroj při jeho pořízení zkombinoval běžné denní světlo a jeho infračervenou složku. Například vegetace na snímku se tak jeví jako červená.

Fotografie Země pořízená satelitem Electro-L

Fotografie Země pořízená satelitem Elektro-L

FOTO: NTs OMZ

Satelit byl na svou dráhu vypuštěn v lednu 2011 a od té doby pořídil řadu fotografií, z nichž bylo složeno i časosběrné video. Díky tomu lze v atmosféře pozorovat pohyb mraků či rotaci planety kolem její osy.

Video

Pohled na Evropu. Video bylo vytvořeno chronologickým složením fotografií ze satelitu. Zdroj: Youtube.com