Jedná se o cloud computing, který umožňuje standardizovat způsob vytváření virtuálních strojů a spravovat je ve vlastním prostředí odděleném od ostatních IT služeb.

Znamená to, že studenti i vyučující mají nyní možnost si přes jednoduché rozhraní vybrat z připravených šablon požadovaný typ instalace a virtuální server si sami vytvořit, aniž by museli někde speciálně žádat, domlouvat požadovanou konfiguraci a následně čekat na výsledek.

Jedná se o další krok k rozšíření virtuální infrastruktury Univerzity Hradec Králové a k jejímu dalšímu rozvoji. „Využívání cloudu dovoluje našemu IT pružněji reagovat na požadavky studentů a vyučujících,“ uvedl Jiří Červený z Útvaru informačních systémů Fakulty informatiky a managementu. Softwarový nástroj společnosti VMware - vCloud Director - umožňuje využívat samoobslužný model virtualizace.

Díky tomu se možnost využití virtualizačních technologií přiblížila širšímu okruhu uživatelů i bez nutnosti hlubších znalostí principů práce s těmito technologiemi.

Testování nových technologií

V současné době je univerzitní cloud computing nabízen v distribučních modelech IaaS (Infrastructure as a service, infrastruktura jako služba) a PaaS (Platform as a service, platforma jako služba). To znamená, že vyučující může pro své studenty požadovat hned celou propojenou skupinu serverů, z nichž každý plní rozdílnou funkci.

Studenti si mohou vyzkoušet role na úrovni administrátorů těchto strojů. Tato menší infrastruktura však nadále zůstává bezpečně oddělena od zbytku okolní počítačové sítě tak, aby cvičení studentů neohrozilo její stabilitu či běh klíčových IT systémů univerzity.

Univerzita Hradec Králové plánuje nasazení tohoto řešení především pro potřeby výuky předmětů v oblasti informatiky. Umožňuje testování nových technologií a vytváří prostor pro umístění projektů týkajících se závěrečných bakalářských a diplomových prací.