Kurz, který probíhá v Litomyšli na Fakultě restaurování, na studenty nejmenší, umělecky zaměřené fakulty Univerzity Pardubice, vede zkušená lektorka Jana Waissarová, která působí jako restaurátorka a historička umění.

V oboru restaurování se dlouhodobě zabývá právě problematikou restaurování renesančních sgrafit, a to teoreticky i prakticky. Na počátku kurzu zazní přednáška o technikách sgrafita, autorka posluchače provede historií restaurování, zmíní se o principech poškození a nabídne moderní pohled na restaurování sgrafitových děl. Poté dojde i na praktickou část kurzu, který je určen zejména pro studenty druhého ročníku v Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita.

„Během následujících dní studenti nejprve provedou ve sgrafitové omítce volnou kopii renesančního dekoru na heraklitové panely. Poté se budou věnovat převedení figurálního výjevu z historické grafické předlohy technikou renesančního sgrafita přímo na zeď. Vzorem jim tentokrát bude sgrafitová výzdoba litomyšlského zámku,“ uvedla k náplni kurzu Kateřina Krhánková, lektorka a koordinátorka specializovaných kurzů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.