Znalost používání elektronového mikroskopu pomůže zlepšit uplatnění na trhu práce například mladým fyzikům. „Elektronový mikroskop se v současné době stává standardním vybavením špičkových laboratoří, je proto žádoucí studenty s jeho využitím seznámit již během studia. Studenti fyziky na naší fakultě doposud tuto možnost neměli,“ uvedl děkan Přírodovědecké fakulty Jaromír Leichmann.

Přístroj vyvinuli v Brně 

Mikroskop s obchodním označením Quanta 3D 200i, který byl vyvinut i vyroben v Brně, umožňuje zkoumání široké škály vzorků a zároveň snižuje náročnost jejich přípravy. Přístroj bude na fakultě umístěn ve speciální místnosti a bude používán při výuce v rámci přednášek z elektronové mikroskopie, ve fyzikálním praktiku, při realizaci bakalářských a diplomových prací a při výzkumu, který se řeší na Ústavu fyziky kondenzovaných látek a spolupracujících ústavech Přírodovědecké fakulty.

Zapůjčení mikroskopu je součástí projektu Inovace výuky aplikované fyziky, jehož je FEI partnerem. “V tomto semestru zároveň realizujeme kurz Vybrané kapitoly z elektronové mikroskopie, kde přednášejí odborníci nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Jako příklad mohu uvést Dirka Van Dycka, profesora Univerzity v Antverpách, který patří mezi přední kapacity tohoto oboru,“ uvedl Jiří Očadlík, viceprezident společnost FEI.