Největší zájem projevili mladí lidé o studium na Pedagogické a Filozofické fakultě UP – elektronický systém registruje více než deset tisíc přihlášek na obory Pedagogické fakulty a téměř osm a půl tisíce přihlášek na fakultu Filozofickou.

Počet přihlášek stále není definitivní. „Na všechny obory bylo možné hlásit se do konce února, avšak na nově akreditované obory na Fakultě zdravotnických věd a Filozofické fakultě a dvou studijních oborech, které jsou realizované na Cyrilometodějské teologické fakultě společně s VOŠ CARITAS, je tato možnost ještě stále otevřena,“ uvedl prorektor pro studijní záležitosti Vít Zouhar.

Nejžádanějším oborem je Právo

Pozici nejžádanějšího oboru si udržel obor Právo, realizovaný Právnickou fakultou UP, zájemců o jeho studium je více než dva tisíce. Mezi atraktivní obory se počítají oba obory nabízené Lékařskou fakultou UP - Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Tradičně velký zájem projevili uchazeči také o Psychologii na Filozofické fakultě UP.