Studenti 3. ročníku budou hodnotit výsledky tříleté práce. Obor Humanitní studia byl akreditován v roce 2005, prezentovat se budou tedy budoucí pátí absolventi oboru.

Více než 60 studentů představí při konferenci výsledky své dosavadní práce budoucím zaměstnavatelům a odborné veřejnosti, jakými jsou například poskytovatelé sociálních služeb, a to nejen na Pardubicku.

V krátkých vystoupeních budou prezentovat ve čtyřech sekcích nejen své nejvýznamnější studijní úspěchy, studentskou tvůrčí činnost, ale též své osobní profesní cíle a aktivity, které nejsou povinnou součástí studia, nicméně přispívají k rozšíření všestranných dovedností, znalostí a zkušeností studentů pro zahájení kariérního - profesního života.

Jedná se o zkušenosti z veřejně prospěšných prací, z práce s médii, ze zahraničních stáží či studia, z účasti na specializovaných seminářích a kurzech a o další osobní tvůrčí aktivity, které znásobují nabyté znalosti z vysokoškolského studia.

Svými profesními portfolii a způsobem prezentace chtějí studenti zároveň ukázat, jak jsou připraveni na budoucí přijímací pohovory a vstup na trh práce.