V letošním roce se může akademická obec i veřejnost těšit na program zahrnující jak odborná setkání, tak i druhý ročník akce Daruj krev s rektorem či „školu hrou“ v podání pracovišť Fakulty zdravotnických věd. Oslavy budou zakončeny Reprezentačním plesem univerzity.

„Každoroční součástí Akademických dnů je i rozeznění zvonů olomouckých kostelů odpoledne 21. února, neboť právě zvony zvěstovaly Olomoučanům před šestašedesáti lety, že byl před několika minutami přijat zákon o obnovení olomoucké univerzity,“ uvedl vedoucí oddělení komunikace UP Radek Palaščák.

„Akademické dny však začínají již o den dříve akcí Daruj krev s rektorem, jejímž cílem je podpora myšlenky bezplatného dárcovství krve. V loňském roce jsme organizované darování krve pořádali vůbec poprvé za účasti zhruba dvacítky pravidelných dárců i prvodárců z řad vedení univerzity, pedagogů i studentů. Věřím, že ani mrazivé počasí nezabrání tomu, aby letos akce rozproudila krev ještě většímu množství lidí,“ doplnil Palaščák.

Držitel „české nobelovky“ promluví k přírodovědcům

Středeční dopoledne bude patřit jednomu z nejvýznamnějších českých vědců na poli fyzikální chemie, profesoru Pavlu Hobzovi. Přerovský rodák a držitel ocenění Česká hlava za rok 2008, jež je českou obdobou Nobelovy ceny, promluví na téma Kovalentní a nekovalentní interakce v přírodních vědách v rámci výroční Fischerovské přednášky.

Přednáška se uskuteční ve středu 22. února od 11 hodin v Aule Přírodovědecké fakulty a bude přístupná široké veřejnosti. Přírodovědecká fakulta bude o dva dny později hostit také šestý ročník Kartografického dne v Olomouci.

Škola hrou aneb Jak se rodí děti

Široké veřejnosti je určena především akce Schola ludus, kdy jednotlivé ústavy Fakulty zdravotnických věd představí všem zájemcům svou činnost v duchu motta „škola hrou“.

„Návštěvníci si budou moci vyzkoušet s pomocí „simulátoru seniora“ pohyb při omezeném zrakovém vnímání či ztuhlosti kloubů nebo simulátor těhotenství. Neméně zajímavým programem je exkurs na pracoviště radiologické kliniky a poznávání rentgenových snímků, možnost nechat si změřit tlak nebo absolvovat test inteligence,“ uvedla přednostka Ústavu společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd.

Akce proběhne v pátek 24. února v areálu Dětské kliniky FNOL.