Hlavním cílem konference, která se bude konat 12. dubna, bude seznámit účastníky s novinkami z oboru Prostředí staveb a technická zařízení budov, včetně nových norem a předpisů. Důležitou součástí konference bude diskuse, kde budou účastníci moci debatovat se zástupci z řad partnerských firem, spolupracujících subjektů a akademické obce.

Předáním odborných znalostí a praktických zkušeností, prohloubením mezioborové, mezinárodní a podnikové spolupráce, se pomůže doplnit a zatraktivnit stávající obor. Konference je určena studentům, pedagogům, odborníkům z praxe, zástupcům partnerských firem a spolupracujících subjektů a zájemcům z řad veřejnosti.