První část programu konference zahrnuje exkurzi do jedné z nejpřísněji střežených věznic ve Valdicích, odpoledne pak pokračuje program odbornými přednáškami v Objektu společné výuky v Hradci Králové.

Studenti zvoleným tématem reagují aktuálně na probíhající reformu české justice. Chtějí přispět prezentací svých poznatků a následnými diskusemi k rozvoji výchovně-nápravného působení na odsouzené a jejich začleňování do společnosti po výkonu trestu.

Konference se kromě studentů Ústavu sociální práce UHK zúčastní také studenti z Univerzity Palackého v Olomouci či Masarykovy univerzity. Silné je zastoupení slovenských doktorandů z Trnavské univerzity, Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře a Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici.

Jedná se již o druhou konferenci studentů Ústavu sociální práce. Loňský první ročník studentské konference proběhl v sociálně-pracovních kruzích.