Kokain zvyšuje v mozku množství neurotransmiteru dopaminu, který je zjednodušeně řečeno zodpovědný za přenos informací v mozku. Mozek si zvýšenou aktivitu dopaminu, při které zažívá euforii, pamatuje a při jeho poklesu na normální hladinu vyžaduje opět zvýšení jeho množství.

Dopamin je spojován s mozkovým mechanismem předvídání odměny. Právě proto zásah laserem do těch míst mozku, která zpracovávají předvídání odměny, dokáže vymazat z paměti vzpomínku na zvýšenou hladinu dopaminu, a tím vrátit mozek zpět do stavu, v jakém se nacházel před prvním požitím drogy.

Kokain je nebezpečná droga právě tím, že způsobuje nikoli fyzickou, nýbrž silnou psychickou závislost. Po její aplikaci člověk zažívá stavy mentální nabuzenosti, hyperaktivity, neúnavnosti a také intenzivněji prožívá například sex. Poté, co účinek dávky odezní a neurotransmitery dopamin a serotonin se vrátí do svých obvyklých hladin, zažívá člověk hluboký propad, který ho nutí k dalšímu užití drogy.

Vyléčit se spolehlivě téměř nejde

Stopa, kterou kokain v mozku zanechává, je trvalá. Vzpomínka na senzační dopaminovou “jízdu” je většinou tak silná, že běžné detoxikační procedury často selhávají a z paměti ji nevymažou. I “vyléčení” pacienti tak mohou velmi snadno droze opět propadnout, a to i po dlouhých letech abstinence.

Nyní mají naději, že jim zásah do mozku pomůže zapomenout. Vědci zatím prokázali krátkodobé účinky laserového zákroku na myších. Podle nich však tento pokus vypadá velmi slibně.