Melzocha zvolil v říjnu letošního roku Akademický senát VŠCHT Praha kandidátem na rektora. Podle vysokoškolského zákona rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezident republiky. Návrh se podává prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Melzoch působí na VŠCHT Praha od roku 1984, v posledních letech jako děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie, funkce se ujme k 1. lednu 2012

Melzoch se stal významnou osobností v oboru biotechnologií, ve vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti se zaměřuje na produkci biopaliv, komplexnímu využití a zpracování biomasy a odpadů ze zemědělství a potravinářských výrob.

Zastává funkce v řadě mezinárodních i národních odborných společnostech, přednáší, zabývá se expertní a posuzovatelskou činností v oblasti potravinářského a biotechnologického průmyslu a působil v organizačních výborech mnoha významných konferencí. Podílí se a koordinuje řešení řady tuzemských a zahraničních grantů orientovaných na problematiku biotechnologií.