SOCIOCON je studentskou konferencí, při níž studenti, absolventi, vyučující a další hosté prezentují výsledky terénních výzkumů, projektů, závěrečných prací a své dosavadní poznatky z praxe. Letošní ročník je navíc spojen s oslavami desetileté existence katedry.

„Účast na SOCIOCONu může být užitečná všem, kteří uvažují o studiu oboru sociální antropologie nebo hledají vhodné spolupracovníky, praktikanty nebo dobrovolníky,“ uvedla organizátorka konference Zuzana Hloušková.

„Naši studenti získávají během studia znalosti v základech filozofie a práva, orientují se v problematice etických procesů a jsou schopni analyzovat aktuální problémy etnických menšin a konfliktů v České republice i ve světě. Vyznají se rovněž v problematice interkulturní komunikace a multikulturalismu,“ dodala.

Program SOCIOCONu je rozdělen do tří bloků. Prezentovány budou například příspěvky na témata levorukost v současné společnosti, internetová komunikace se zaměřením na facebook, strategie přežití nevládních organizací, výzkum v romských osadách nebo konverze českých žen k islámu.

V poslední části konference bude připravena debata s absolventy oboru, kteří se problematice sociální antropologie věnují profesně. Celé setkání bude zakončeno večerním koncertem romské kapely Juniors. Akce je určena všem zájemcům a vstup je volný.