„Univerzita Karlova má akreditováno více než 300 studijních programů s 566 studijními obory, takže všem zájemcům o studium u nás informační den vřele doporučuji,“ uvedl rektor UK Václav Hampl.

Po celý den bude podle něj pro návštěvníky připraven zajímavý doprovodný program. „Otevřeme botanickou zahradu, Chlupáčovo muzeum a Centrum vizuální historie Malach,“ dodal Hampl.

Během informačního dne se v pražském areálu Albertov od 9.30 do 16 hodin představí všech 17 fakult. Můžete se zde inspirovat při volbě svého dalšího studia či se dozvědět kompletní informace o studijní nabídce největší univerzity v České republice. Na stáncích jednotlivých fakult budou k dispozici podrobnosti týkající se přijímacího řízení pro příští akademický rok (2012/2013), podmínek studia, možností ubytování a množství dalších informací důležitých při rozhodování o podání přihlášky na vysokou školu.

Univerzita Karlova také nabízí v rámci celoživotního vzdělávání řadu přípravných kurzů k přijímacím zkouškám a k maturitě, které vám pomohou co nejefektivněji vstřebat a použít informace potřebné k jejich úspěšnému zvládnutí. Potřebné informace zde získají rovněž studenti se speciálními potřebami.