Říká se jim lékařské rybičky a několik let byly hojně využívány k léčbě kožních problémů. Nic nedokázalo nohy tak rychle a účinně zbavit odumřelé kůže, jako rybky Garra rufa. HPA nyní informoval o možném riziku spojeném s touto procedurou.

Úřad informoval o tom, že riziko infekce nebezpečnými viry u této aktivity je " extrémně nízké, avšak nemůže být zcela vyloučeno".

Odbornou zprávu by měl úřad na toto téma vydat během úterý. Bude v ní jasně doporučeno, že lidé s cukrovkou, lupénkou či slabým imunním systémem jsou při této proceduře ohroženi nejvíce a neměli by ji vůbec podstupovat.

Hygienické nároky vs. podnikání

"Nemusí jít čistě jen o přenos virů, zejména viru žloutenky typu B; ve vodě s rybkami mohou být také třeba atypická mykobakteria či aeromonády, které mohou ohrozit zejména osoby se sníženou imunitou. Pokud budou v salónech dodržována hygienická opatření, mimo jiné i vstupní kontrola každého klienta, zda nemá nějaké infekční onemocnění kůže, otevřené nebo hnisající poranění kůže atd., tak by se mělo riziko přenosu nákaz minimalizovat," informovala Novinky doktorka Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu, která se zabývá i touto problematikou.

Rybičky Garra rufa zbavují lidskou pokožku odumřelých kožních buněk.

Rybičky Garra rufa zbavují lidskou pokožku odumřelých kožních buněk.

FOTO: fotobanka Profimedia

"Problémem zůstává, že některá onemocnění nejsou okem viditelná nebo mohou být ještě ve stadiu inkubační doby. V nádržích by měly být vždy dostatečně výkonné filtry, aby se voda mezi procedurami stihla pročistit. Jde o to sladit hygienické nároky a podnikání provozovatelů salónů. Výměna vody po každé návštěvě klienta je v reálu asi neproveditelná,“ dodala Fabiánová.

Salóny vědeckým zjištěním oponují

"Podle mě je nemožné, aby ty rybičky přenášely bakterie nebo viry. Mají totiž ve svých tlamičkách enzym, který zabíjí bakterie a obnovuje pokožku. Není možné, aby přenášely bakterie i z toho důvodu, že ta voda je nezávadná a jsou tam filtry. Čistí se navíc i lampou, která má modré světlo. Modré světlo zabíjí jakoukoliv bakterii i cokoliv živého. Jediné, co by mohly přenášet, to je dobrý pocit," reagovala na dotaz Novinek majitelka pražského beauty salónu Madla Procházková.

Provozovatelé dalších salónů, které jsme v souvislosti s tímto článkem oslovili, buď svorně tvrdili, že jsou vědecká zjištění nesmyslná a nebo se k problematice zcela odmítali vyjádřit.

Nádrže pro více lidí nebezpečné

Britský úřad informoval o zjištění, že v nádrži s rybami se vyskytuje množství mikroorganismů, které mohou vyvolat problémy. Bakterie totiž mohou být přenášeny rybkami Garra rufa z jednoho zákazníka na druhého, není-li voda po každém pečlivě měněna, což mnohde nebývá. Problém by byl navíc i ve větších podnicích, kde se často této proceduře oddává několik lidí najednou.

Pokud by byl jeden ze zákazníků infikován virem šiřitelným krví, tedy například HIV či žloutenkou, nákaza se může přenést na další ošetřované.

Velké nádrže s rybičkami Garra rufa nejsou zřejmě bezpečné.

Velké nádrže s rybičkami Garra rufa nejsou zřejmě bezpečné.

FOTO: fotobanka Profimedia

"Vydáváme tato nová doporučení, protože roste počet míst, kde se tyto nádrže s rybkami používají. Když se dodržují správné hygienické postupy, je riziko infekce velmi nízké. Nicméně stále tam to riziko přenosu mnoha infekcí je. A týká se to HIV i žloutenky," uvedl mluvčí úřadu.

V USA už tento typ pedikúry zakazují

Tento typ pedikúry už byl zakázán v mnoha amerických státech včetně Floridy, Washingtonu či Texasu. Důvodem byly právě obavy ze šíření infekcí z otevřených zranění.

Podle epidemioložky Hilary Kirkbridové by měli být klienti v salónech, kde jsou dodržovány dobrá hygienické standardy, relativně v bezpečí. Varovala však, že pro určité skupiny lidí je riziko nákazy touto cestou opravdu o něco vyšší. Salóny se podle ní měly vždy přesvědčit, zda jejich klienti nemají zdravotní obtíže, které by je a další klienty mohly vystavit riziku. Kontrola chodidel, zda na nich nejsou infekce, krvavé šrámy či vážné kožní choroby, by měly být samozřejmostí stejně tak, jako výměna vody po návštěvě každého klienta.