Na základě smlouvy se Unipetrol a Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT ) v Praze budou společně podílet na několika projektech, které Unipetrol podpoří finančním darem v hodnotě 1 miliónu korun.

„S Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze spolupracujeme dlouhodobě, v letošním roce o to více, že jsme generálním partnerem Mezinárodního roku chemie 2011 v České republice. Právě spolupráce s VŠCHT je pro nás ideální příležitostí ukázat mladým lidem perspektivy chemického odvětví,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Piotr Chełmiński.

Celkem společnost Unipetrol podpoří 13 projektů a aktivit školy. Ke studiu chemie láká například projekt Hodina moderní chemie, během něhož dvojice prezentátorů navštěvuje střední a základní školy, aby zábavnou formou předvedla zajímavé chemické experimenty. V rámci spolupráce Unipetrolu s VŠCHT jsou také například financovány ceny pro vítěze národního kola Chemické olympiády.

Odměny za diplomku

Unipetrol rovněž zaštiťuje finanční odměnu pro ty úspěšné studenty VŠCHT, kteří zvítězí v soutěži o nejlepší diplomovou či dizertační práci.

Na konci srpna proběhne Letní škola středoškolských učitelů, tradiční setkání odborníků z VŠCHT a praxe s učiteli, kteří na středních školách vyučují chemii. Účelem takových akcí je přiblížit učitele chemie k praxi, a pomoci jim tak udělat výuku chemie pro žáky a studenty zajímavější a názornější.

Podle výsledků průzkumu veřejného mínění, který si skupina Unipetrol nechala zpracovat, je totiž chemie oblíbeným předmětem jen pro třetinu studentů a mezi důvody neoblíbenosti převládá náročnost a nezajímavost vyučované látky.

Vysoká škola vychová odborníky

„VŠCHT Praha si velmi cení trvalé podpory a výborných partnerských vztahů, které s Unipetrolem máme. Kvalitní inženýrské vzdělání našich absolventů je jistě i pro Unipetrol potřebnou devízou. Naši studenti jsou pozitivně motivováni a velmi oceňují možnost získat některou z cen Unipetrolu za vynikající výzkumné práce,“ řekl Josef Koubek, rektor VŠCHT v Praze.