Přes třicet týmů z patnácti zemí kulturně oživí metropoli na Hané, jazykem mezinárodního turnaje bude angličtina. Mezi soutěžícími, většinou středoškoláky, jsou debatéři například z Německa, Turecka, Singapuru, Jihoafrické republiky, Nigérie či Hong Kongu.

Na programu jsou „žhavá“ témata

Tento rok získal turnaj nového partnera, Univerzitu Palackého v Olomouci, kde budou debaty probíhat. Témata, o kterých se bude na Heart of Europe diskutovat, jsou jak ekonomická (regulace vládních výdajů centrální bankou), tak ryze politická (upuštění od jaderné energie, diskriminace imigrantů nebo přínos demokracie).

„Těšíme se na obsah debat, záměrně jsme vybírali kontroverzní témata. Je nasnadě, že týmy z různých zemí budou k otázkám například jádra přistupovat různě, proto očekáváme výraznou rozmanitost názorů,“ říká Roman Petr, hlavní organizátor.

Naučit se kritickému myšlení

Heart of Europe je největší debatní událostí, kterou lze v České republice spatřit. S jedinou přestávkou probíhá turnaj pravidelně od roku 2001 a s postupem času se povedlo organizátorům vydobýt si prestiž, kterou potvrzuje silný zájem týmů. Jen letos je přihlášeno 34 týmů z 15 zemí.

Debatuje se ve tří - až pětičlenných týmech světovým formátem World Schools. Tým debatované tvrzení buď obhajuje, nebo vyvrací a napadá obhajobu soupeře. Primárním cílem debatování není zvítězit, ale učit se novým dovednostem, kritickému a analytickému myšlení. Stejně tak i ambice turnaje nejsou pouze najít nejlepší debatéry, ale taktéž zásadně přispět ke kulturnímu porozumění a šíření svobody slova.

Olomoucká organizační jednotka sdružení Asociace debatních klubů (ADK) je neziskovou organizací s vlastní právní subjektivitou, jejímž cílem je zábavnou formou soutěžních debat vzdělávat mládež v Olomouckém kraji. Přestože je ADK OLK organizací s regionální působností, má značný vliv i na mezinárodní debatní scéně. Uvedená prestižní akce je toho příkladem.