„Finanční prostředky určené v tomto případě především na investiční výstavbu, mohou sloužit jako další argument proti kritickým hlasům komentujícím stav čerpání z evropských fondů na Ministerstvu školství. V tomto ohledu je třeba vyzdvihnout kvalitní práci vedení a celého týmu Sekce řízení Operačních programů EU, který se kontinuálně posiluje tak, abychom mohli v nastaveném tempu schvalování projektů pokračovat,“ komentoval svůj souhlas s poskytnutím dotace ministr Dobeš.

Výstavba nových pavilonů, rekonstrukce areálů

Cílem projektů Vysokého učení technického a Mendelovy univerzity v Brně je výstavba nových univerzitních pavilonů nebo dostavba a rekonstrukce stávajících areálů školy, čímž se vytvoří kvalitnější podmínky jak pro vzdělávání, tak pro vědecko-výzkumné aktivity obou institucí.

V případě Agronomické fakulty Mendelovy univerzity jde o výstavbu dvou vícepodlažních budov (Biotechnologické pavilony), do kterých se nastěhují pracoviště z aktuálně technicky nevyhovujících a zastaralých prostor. Stavební fakulta VUT Brno pak využije finance z eurofondů na dostavbu svého areálu s cílem zkvalitnění výuky a navýšení kapacity v rámci výzkumných a inovačních aktivit svých studentů, především z řad doktorandů.

„Operační program má svůj hlavní cíl v podpoře inovací a inovačního potenciálu České republiky. Pokud zajistíme vytváření kvalitního a důstojného prostředí pro práci výzkumných týmů na vysokých školách, podpoříme tak i růst počtu inovací, které jsou budoucností naší ekonomiky. Jsou to spojité nádoby. Mladí vědci nebudou motivování odcházet za lepšími podmínkami na zahraniční univerzity. Finanční prostředky vynaložené na jejich studium a odborný růst se do ekonomiky vrátí díky inovacím a patentům, které vytvoří a zároveň ČR bude moci úspěšně čelit tvrdé mezinárodní konkurenci,“ glosoval po podpisu vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programu EU Jaroslav Kuba.