Konkurzy by neměly být nějakým strašákem pro ředitele. Prohlásil to v pátek ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš (VV) na svém setkání s řediteli brněnských základních škol. S obhajobou postů ředitelů počítá novela školského zákona. Dobeš se snaží, aby platila od letošního září. Ministr v Brně reagoval na nespokojenost s těmito konkurzy. Ředitelé Dobešovi přímo řekli, že své posty by měli obhajovat jen ti, se kterými nejsou spokojeni inspektoři.

Jen brněnské ředitele čeká 60 konkurzů

Konkrétně jen v Brně to bude znamenat 60 konkurzů, mnozí v tom vidí zbytečnou administrativní zátěž. Jiní se ptali na složení komisí. Ministr odpověděl: „O osudu ředitelů budou rozhodovat zástupci ministerstva, zřizovatele, školní inspekce, zástupci rodičů i školských rad.“

Připustil, že v některých menších obcích je na ředitele fakticky jediný kandidát, není konkurence. Ale přesto musí vědět, že po šesti letech bude skládat účty. „Nečekám, že budou laviny ředitelských výměn. A jestli někde ředitele vymění, bude jen dobře,“ dodal Dobeš.

Zopakoval také, že od 1. ledna 2012 vláda chystá posílení platů v regionálním školství o čtyři miliardy korun. Připomněl podobnou situaci ve školství za svého předchůdce Ondřeje Lišky (SZ). Řekl, že stále cítí pachuť z údajně ne úplně objektivně a spravedlivě rozdělené stejně vysoké částky. Nyní předpokládá, že „pracovníky ve školství dokážeme zaplatit velmi dobře“.

Klíčovým člověkem může být i kuchařka

O rozdělení peněz by měl nejlépe rozhodnout kompetentní manažer, ředitel. Měl by vědět, kdo je klíčovým člověkem jeho školy. Vedle učitele to může být hospodář školy, ale i kuchařka, protože na ní může malá škola stát, právě ta může odvádět největší výkon, říká ministr.

Brněnští ředitelé chtěli od šéfa svého resortu slyšet rovněž názor na dva problémy, kterým Dobeš dává přívlastek filozofické. Totiž klesající úctu vůči učitelům a také skutečnost, že rodič nemá již takovou odpovědnost za své dítě ve škole. Právě to, že rodiče tuto odpovědnost necítí, hodně komplikuje pedagogům práci.

Ministr hovořil o smlouvách mezi školou a rodiči, což bylo jedním z jeho prvních témat hned po nástupu do funkce loni v létě. Smlouva by mohla podle ministra zamezit rostoucí agresivitě žáků a chránit učitele před postihem za případné tresty. V nejhorším případě by mohl být žák vyloučen ze školy.

Dobeš se inspiroval ve velké Británii i v USA. Kromě toho nedávno vytvořil pracovní skupinu pod vedením dětského psychologa Václava Mertina. Její členové také nedávno souhlasili s uvedenými smlouvami, jako jednou z možných variant. „V březnu chystáme pracovní setkání, kde bychom pedagogům, praktické části odborné veřejnosti, předložili své návrhy a podrobili je kritice a reálnějšímu pohledu,“ uzavřel Dobeš.