Návrhy Komise, které tento požadavek zahrnují, mají přispět také ke dvěma hlavním cílům její strategie Evropa 2020: ke snížení výskytu případů předčasného ukončení školní docházky pod 10% hranici a k vymanění alespoň 20 miliónů lidí z chudoby a sociálního vyloučení.

Většina států praktikuje povinnou školní docházku od 5-6 let

Povinná školní docházka začíná ve většině členských států ve věku pěti nebo šesti let, dříve pouze na Kypru, v Lucembursku, Severním Irsku a ve Spojeném království. Úroveň služeb předškolního vzdělávání, které jsou poskytovány před zahájením povinné školní docházky, je v jednotlivých státech značně různá, pokud jde o způsoby financování, řízení a personální politiku.

V roce 2009 se ministři školství členských států dohodli, že služeb předškolního vzdělávání a péče by mělo využívat 95 % dětí starších čtyř let. Stávající evropský průměr je 92,3 %, ale také zde platí, že situace je v každém státě jiná a údaje nemusí věrně odrážet kvalitu poskytovaných služeb.

Ušetří se na budoucích investicích

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou k tomu uvedla: „Investice do systému předškolního vzdělávání a péče jsou jedny z nejlepších investic, které pro naše děti – a pro budoucnost Evropy – můžeme učinit. Investovat do kvalitního systému předškolního vzdělávání je mnohem účinnější než zasahovat později. Našim nejmladším tak umožníme lepší uplatnění v životě a zároveň se ve skutečnosti v dlouhodobém horizontu ušetří. Rozbití kruhu chudoby a znevýhodnění také znamená nižší výdaje pro daňové poplatníky na zdravotnické a nemocniční služby, na nápravná opatření v oblasti školství, na sociální pomoc a služby policie.“