Výzkumný tým pro hybridní systémy v GE Global Research zatím své řešení úspěšně odzkoušel a představil veřejnosti v dálkovém autobuse s nulovými emisemi.

Polovina amerických autobusů neujede ani 150 km denně

Lidé z GE jsou přesvědčeni, že jejich objev může otevřít cestu k elektrifikaci autobusů, nákladních automobilů a dalších velkých vozidel používaných pro přepravu. Autobusů je jen v USA registrováno kolem 840 000. Z nich jezdí jen 63 000 na dálkových linkách, 480 000 ale slouží pro dopravu školáků a denně ujede méně než 150 kilometrů. Pokud by mohly přejít na plně elektrický provoz s nulovými emisemi, výrazně by se snížily emise oxidu uhličitého a spotřeba běžných paliv.

Výzkumníci GE věří, že duální systém kombinující vysoký výkon a velkou úložnou kapacitu umožní zajistit velkým vozidlům optimální vzdálenost dojezdu a možnosti zrychlení při současné praktičtější velikosti a výhodnějších nákladech.

Výzkum je součástí rozsáhlejšího projektu v hodnotě 13 miliónů dolarů realizovaného ve spolupráci s organizacemi Federal Transit Administration (FTA) a Northeast Advanced Vehicle Consortium s financováním z programu National Fuel Cell Bus Program.

„Poskytovatelé osobní i nákladní přepravy si uvědomují význam a výhody spojené s elektrifikací flotily, hledají ovšem taková řešení, která ji umožní s nízkými náklady,“ uvedl Lembit Salasoo, hlavní konstruktér a výzkumný pracovník projektu hybridních autobusů z GE Global Research.

„Náklady na baterie dosud představovaly největší překážku, systém duální baterie je však dokáže snížit, a tak urychlit elektrickou revoluci pro autobusy a nákladní vozidla. Jejich počet by se brzy mohl pohybovat v řádech stovek či tisíců.“

Jak fungují běžné baterie

Většina dnes používaných baterií představuje kompromis mezi výkonem a úložnou kapacitou. Například lithiové baterie zajišťují dostatek energie pro zrychlení, ale nejsou uzpůsobeny k uložení energie pro delší dojezd. Sodíkové baterie jsou na opačné straně spektra. Umožňují uložení značného množství energie, jsou však slabší z hlediska výkonu.

Duální baterie vyvinutá v GE spojuje nejlepší vlastnosti obou typů. Jak ukazuje test hybridního autobusu, lithiová baterie se uplatňuje při zrychlování a brzdění, zatímco sodíková baterie zajišťuje rovnoměrný tok energie potřebný k prodloužení dojezdu. Každý typ baterie tedy poskytuje to, co dokáže nejlépe.