„Program akcí Marie Curie umožňuje rozvoj vynikajícím vědcům, kteří představují úhelný kámen znalostní ekonomiky, ke které Evropa směřuje. Program umožňuje nejperspektivnějším vědcům získat zahraniční zkušenosti, v Evropě a mimo ni, a dává nám možnost přilákat nejlepší mladé vědce ze zemí mimo EU, aby Evropa mohla mít prospěch z jejich talentu, “ uvedla komisařka Androulla Vasilliou, která je za program zodpovědná.

Z 50 000 vědců, kteří dosud obdrželi stipendia z programu Marie Curie, bylo 40 % žen. Programu se od roku 2007 zúčastnilo téměř 6300 universit, výzkumných organizací a vědeckých společností z celého světa (z toho 5140 z EU). Rozpočet programu Marie Curie pro období 2007–2013 činí 4,7 miliardy EUR a 80 % financí je věnováno na odbornou přípravu vědců do 35 let.

Nejvíc vědců přijala Británie

Spojené království, dále Německo, Francie, Španělsko, Nizozemsko a Itálie patří mezi země, které v rámci programu Marie Curie přijaly největší počet vědců. Zájem o tento program však roste v celé Evropě; celkový počet žádostí o stipendia se v posledních třech letech zvýšil o 65 % a očekává se, že počet vědců účastnících se programu dosáhne ke konci roku 2013 devadesáti tisíc.

Na odborné přípravě vědců financované z EU se aktivně podílí několik nositelů Nobelovy ceny. V posledních pěti letech to byli Françoise Barré-Sinoussiová (Nobelova cena za medicínu v roce 2008), Albert Fert a Peter Grünberg (Nobelova cena za fyziku v roce 2007) a Jean Marie Lehn (Nobelova cena za chemii, 1987). Řada vědců, kteří se účastní stávajících projektů programu Marie Curie nebo se jich v minulosti účastnili, se již dočkala uznání své práce.