Současně rektorka UJEP udělí dekret pro nového docenta UJEP Jaroslavu Vančátovi,  a diplom s udělením statutu emeritní docentka Anně Kobrlové.

Při příležitosti slavnostního předávání udělí rektorka UJEP také jedno mimořádné ocenění za popularizaci vědy v mezinárodním měřítku.

V rámci slavnostního ceremoniálu budou předána také stipendia Statutárního města Teplice pro tři úspěšné studenty UJEP s trvalým bydlištěm v Teplicích a dále stipendium ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, pobočky Ústí nad Labem, Petra Veselského pro nejlepšího studenta zdravotnických oborů UJEP, pojištěnce VZP.