Na tento fakt se snaží upozornit Týden rané péče, který letos již potřetí pořádá Společnost pro ranou péči o.s. ve spolupráci s dalšími organizacemi poskytujícími ranou péči.

„Aby mohla rodina dobře fungovat i v případě, kdy do ní přibude dítě se zdravotním postižením, potřebuje dobré zázemí, pozitivní přijetí, pochopení a pomoc od sousedů, komunity, veřejnosti, a stejně tak i síť služeb a úlevné péče,“ vysvětluje letošní motto Domov je doma Terezie Hradilková, ředitelka Společnosti pro ranou péči.

Kampaň upozorňující na potřebu terénních služeb pro rodiny, které doma vychovávají děti s postižením, pořádají poskytovatelé rané péče tradičně poslední týden v listopadu. „Chceme zdůraznit význam rodiny a komunity pro vývoj dítěte. Stejně tak chceme společnosti zase připomenout nezastupitelnou roli rodiny,“ doplňuje Hradilková.

Střediska rané péče uspořádají během tohoto týdne v patnácti městech České republiky osvětovou, ale i zábavnou kampaň - dny otevřených dveří, telefonické a on-line poradenství, posezení v kavárně se znakující obsluhou, akce v mateřských centrech, výstavy, koncerty, zážitkové semináře, přednášky, diskuse s odborníky nebo anketu. Ještě před startem kampaně byly zprovozněny nové webové stránky www.tydenranepece.cz s informacemi pro veřejnost, odborníky, rodiče dětí s postižením i pro novináře.

„Raná péče je terénní služba, jezdíme přímo domů, do přirozeného prostředí, poskytovat podporu a služby poradenství rodičům i terapii dětem s postižením raného věku,“ jmenuje principy služby Terezie Hradilková a doplňuje: „Chceme, aby to, že respektujeme tradice, rodinu, její výchovný styl a že spolupracujeme s neformální pomocí, bylo ukázkou profesionálního a efektivního způsobu v sociální práci.“ Rodiče na ranou péči nedostávají příspěvek, ale raná péče jako preventivní služba je jim hrazena z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím krajů a poskytovatelů služby.

„I když jako poskytovatelé získáme dotace, musíme na rozvoj rané péče a přijetí této služby do rozpočtů krajů vynakládat obrovské úsilí. Síť a kapacity rané péče je třeba rozšířit, aby všichni rodiče měli stejnou šanci službu získat. Rádi bychom během kampaně ukázali, co umíme a získali podporu společnosti pro pomoc a podporu rodinám, které vychovávají děti s postižením doma,“ říká Hradilková.

Týden rané péče vyhlašuje Společnost pro ranou péči o.s. Kampaně se účastní celkem 18 středisek rané péče s garancí kvality Asociace pracovníků v rané péči ze šesti nestátních neziskových organizací (Společnost pro ranou péči, Federace rodičů a přátel dětí se sluchovým postižením , Diakonie ČCE, Charita, Slezská Diakonie, Educo). Tato střediska v současné době poskytují služby více než 1070 rodinám s dětmi s postižením na území České republiky, jejich kapacita je plná.