Podle právníků by skutečně pedagog za jízdu dítěte načerno pokutu platit měl, protože za něj v tu chvíli přebírá odpovědnost. „Dítě do deseti let se může prokázat dvěma způsoby. Buď má opencard, do které si za dvacet korun nahraje aplikaci, která při kontrole revizorovi ukáže, že mu ještě není deset let. Když ji nemá, může se prokázat v zásadě jakýmkoli průkazem, třeba i do knihovny, skautu, sportovního oddílu, kde je jeho fotka a datum narození. Pokud se má jak prokázat, není nutné, aby jezdilo na lístky,“ řekla Právu mluvčí pražského dopravního podniku Ilona Vysoudilová.

Případů, kdy se dítě nemůže prokázat žádným dokladem, je podle Vysoudilové velmi málo. „Řekla bych tak jeden za rok. A protože jsou revizoři taky lidi, většinou to dítě pustí. Málokdy se stane, že by u kontroly musela asistovat policie,“ vysvětlila Vysoudilová. Revizor totiž z právního hlediska nemůže totožnost dítěte zjišťovat.

„Pokud dítě cestuje samo a je dost velké, aby neohrožovalo sebe či bezpečnost dopravy nebo ostatních cestujících, a neprokáže, že mu není ještě deset let, nemůže revizor zjišťovat jeho totožnost. Není k tomu opora v žádném právním předpisu. Podle našeho práva totiž nemá trestněprávní ani občanskoprávní či přestupkovou odpovědnost. Revizor může přivolat policii, která se o něho postará, nebo sociální pracovníky, kteří třeba vidí, že je tak malé, že není schopné odjet z bodu A do bodu B,“ řekl Právu právník Miroslav Kubát.