Zkouška CCE je určena všem zájemcům, pro které je čeština cizím jazykem a kteří si chtějí či potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině. V současné době je tato zkouška nabízena na úrovních A1, A2, B1 a B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Akreditace zkoušky pro dospělé na úrovni C1 a zkoušky pro mládež na úrovních A1 a A2 Ústav jazykové a odborné přípravy UK (ÚJOP UK) připravuje.

Jako nový člen ALTE spolupořádá Univerzita Karlova v Praze 39. setkání a konferenční den ALTE, které budou probíhat 10.–12. listopadu 2010 v Karolinu. Tématem konference je „Princip spravedlivosti a zajištění kvality v testování jazyků“, což odráží jeden z hlavních cílů ALTE – dodržování minimálních standardů ve všech fázích procesu jazykového testování. Konferenční den je přístupný veřejnosti a mohou se ho zúčastnit všichni zájemci o testování cizích jazyků.