Aplikace sestaví a vytiskne pro každého uchazeče originální zadání otázek, které studenti obdrží těsně před zahájením testu. Po absolvování zkoušky a odevzdání vyplněných listů zpět se všechny vypracované testy naskenují a vloží do univerzitního informačního systému.

Elektronický systém vyplněné testy automaticky opraví a přidělí jim body. Svůj opravený a naskenovaný test si pak každý uchazeč může prohlédnout ve své e-přihlášce. Otázky a správné odpovědi se zveřejňují ještě před zahájením přezkumného řízení, aby si každý student případně mohl zkontrolovat, které odpovědi měl dobře a které špatně.

„Výhodou skenování vyplněných testů oproti zkoušení přímo u počítačů v počítačové učebně je možnost testovat současně mnohem větší počet uchazečů, než je běžná kapacita učeben. Odpadají například starosti s kontrolou funkčnosti počítačů, zabezpečením proti opisování z internetu či stahováním nežádoucích dokumentů. Navíc průběh zkoušky nemůže ohrozit ani výpadek počítačů,“ vysvětlil výhody systému Michal Brandejs, vedoucí vývojového týmu Informačního systému Masarykovy univerzity.

„První přijímací řízení s tímto systémem bylo velice úspěšné. Naskenovalo se celkem 344 testů a výsledky byly k dispozici do hodiny. Nyní se zavádí do e-přihlášek uchazečů, takže je každý uvidí. To nám výrazně šetří čas při komunikaci,“ řekla proděkanka Právnické fakulty MU Jana Jurníková.