Do projektu se mohou zapojit učitelé a jejich žáci ve věku 12-16 let, kteří se zajímají o ekologické aktivity v rámci Evropy. Stačí se do 17. září zaregistrovat.

Přibližně 30 vybraných zástupců škol z 11 evropských zemí (Bulharska, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Moldavska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny) se zúčastní Akademie, kterou pořádá WWF a Nadace ERSTE od 23. do 29. října 2010. Zde budou proškoleni, jak podporovat projekty zaměřené na přírodu a ekologii ve školách. Akademie se mohou zúčastnit vždy tři učitelé z každého státu, společně s vybranými žáky (jeden učitel - jeden žák).

Kromě týdne stráveného na Akademii budou moci školní třídy po dobu trvání celého projektu prezentovat své vlastní projekty na veřejně přístupném weblogu. Po osmi měsících práce na jednotlivých ekoprojektech se učitelé setkají opět v Rakousku, kde představí své aktivity zaměřené na ochranu přírody, podělí se o své zkušenosti s ostatními a ocení nejlepší projekt. Vítězná třída získá týdenní pobyt v rakouském přírodním kempu.

Iniciativa pro životní prostředí určená pro školy „Evropské školy pro živou planetu“ se poprvé uskutečnila ve školním roce 2008/2009. Celkem 25 tříd se žáky ve věku od 13 do 19 let z 10 evropských zemí (Bulharska, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny) reagovalo na výzvu WWF zapojit se do kampaně na ochranu přírody a budoucnosti v Evropě. Výsledkem této snahy byly aktivity, kde se žáci učili od žáků, ale i divadelní hry, výstavy, informační akce, průzkumy, webové stránky, prezentace či zprávy v médiích.