Romové a migrující cizinci patří v Česku k nejvíce sociálně znevýhodněným skupinám, což se podepisuje zejména na jejich vzdělávání. Do aktivit v projektu se zapojilo přes dvě stě studentů univerzity, z nichž se většina podílí na programu doučování, učí se romský jazyk nebo vytváří multikulturní aktivity pro žáky na základních školách.

Příprava na vysokou i na střední školu

„Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel se kvůli své situaci dostávají do spirály, z níž je často velmi obtížné uniknout, i když vůle nechybí. Z rodin, kde rodiče nemají vzdělání, se dětem špatně dostává na vysoké, a často i na střední školy,“ vysvětluje řešitelka projektu Lenka Gulová z Kabinetu multikulturní výchovy Pedagogické fakulty MU.

Mezi klíčové aktivity projektu proto patří zejména nultý ročník přípravy na vysokou školu a příprava na střední školu. Zahrnuje ale také program doučování v romských rodinách a rodinách imigrantů, kurzy českého jazyka a angličtiny, multikulturní a volnočasové aktivity a další. Na pedagogické fakultě je k dispozici také poradenské centrum.

Učí se i budoucí pedagogové

„Tyto aktivity jsou přínosné i pro učitele, a zejména studenty z pedagogické fakulty, kteří se s problematikou romské populace a imigrantů setkají v jiném než ve stereotypním světle. Poznají jejich rodiny, děti, dospívající i dospělé, kteří chtějí změnit svoji situaci, dosáhnout na vyšší vzdělání a zlepšit svoji životní i profesní perspektivu,“ doplňuje Gulová. Pro studenty coby budoucí sociální pracovníky a pedagogy jsou v rámci projektu také připraveny kurzy romologie a romského jazyka.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity s téměř osmi tisíci studenty nabízí široké spektrum studijních oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Hlavním úkolem fakulty je příprava a výchova učitelů pro první a druhý stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy. Vedle učitelských programů nabízí fakulta také studium speciální a sociální pedagogiky.