"Škola dostala dotaci z přeshraničního programu Cíl 3, za peníze se vybaví výukové středisko, které pak bude sloužit i pro výuku žáků partnerské školy v Německu," uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil. Předběžně by náklady na vybavení učebny pro fotovoltaiku, fototermiku a tepelná čerpadla měly dosáhnout 6,3 miliónu korun.

"Bez ohledu na to, jaká bude v budoucnu podpora solárních elektráren, jde o obory, které se budou dále rozvíjet a bude potřeba mít odborníky, kteří budou schopni s nimi pracovat," řekl Navrátil.

Vyučovat může pět certifikovaných odborníků

Sokolovská střední škola se na solární technologie zaměřuje dlouhodobě. Disponuje pěti pracovníky, kteří prošli certifikovaným kurzem Solarteur a jsou schopni dále předávat své znalosti a zkušenosti českým i zahraničním studentům.

Úprava prostor a pořízení modelů je předpokladem pro získání certifikace Solarteur. Ta škole umožní poskytovat vzdělání v oboru Montáž a instalace vybavení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů. Obor by na škole mohl vzniknout od školního roku 2011/2012.